Σεμινάριο Τεχνικού Ασφαλείας

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο εργοδότης που απασχολεί από έναν (1) έως πενήντα (50) εργαζόμενους υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας.

Αντίστοιχα ο εργοδότης που απασχολεί πάνω από πενήντα (50) εργαζόμενους υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας.
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:

 • Α’ (υψηλής επικινδυνότητας)
 • Β’ (μεσαίας επικινδυνότητας)
 1. Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων. Συνεργεία επισκευής μεταφορικών μέσων (Ηλεκτρολογεία, Φανοποιεία, Ταπετσαρίες, Βουλκανιζατέρ, βαφές αυτοκινήτων κλπ.).
 2. Πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων. Αποθήκευση και μεταφορά καυσίμων γενικά (π.χ. όλα τα βενζινάδικα)
 3. Επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών. Παρασκευή και επεξεργασία ειδών διατροφής και ποτών.
 4. Επιχειρήσεις κατασκευής παντός είδους από ξύλο .Κάθε είδους κατεργασία ξύλου (π.χ. κατασκευή και τοποθέτηση, κουφωμάτων, ντουλαπιών, κατασκευή επίπλών κλπ.).
 5. Επιχειρήσεις παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, κατεργασίας δερμάτων και γουναρικών και κατασκευής παντός είδους από ύφασμα, δέρμα και γούνα.
 6. Μονάδες παραγωγής και διακίνησης σκυροδέματος, τοποθέτηση τεντών, επεξεργασία χάρτου, εκτυπώσεις εκδόσεις, κατασκευή προϊόντων από πλαστικό, τοποθετήσεις και κατεργασία υαλοπινάκων, τοποθετήσεις κοινών κλιματιστικών, κατασκευή και αναγόμωση πυροσβεστήρων, ανυψωτικές εργασίες , λοιπές που δεν αναφέρονται στις προηγούμενες επιχειρήσεις, κλπ.
 7. Οικοδομικά και άλλα παρόμοια επαγγέλματα.
 8. Εκσκαφές, μπετατζήδες, εργασίες σιδηρού οπλισμού, κτίστες, σοβατζήδες ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, τοποθετήσεις πλακιδίων, τοποθετήσεις μαρμάρων, ελαιοχρωματιστές, εργασίες μονώσεων, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, θέρμανσης, εξαερισμού, ψύξης ή κλιματισμού, ανελκυστήρων κλπ.
 • Γ’ (χαμηλής επικινδυνότητας)
 1. Εμπόριο (γενικά), εστιατόρια, ξενοδοχεία, επικοινωνίες μεταφορές, αποθηκεύσεις.
 2. Aσφάλειες, διεκπεραιώσεις υποθέσεων , ενοικιάσεις κινητών και ακινήτων και λοιπές υπηρεσίες, γραφεία (γενικά), επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών.
 3. Διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι εργοδότες μπορούν να ασκούν τα καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας κάνοντας το αντίστοιχο σεμινάριο τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας εφόσον αυτές απασχολούν εώς 50 εργαζόμενους .

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΦΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Σεμινάριο τεχνικού ασφαλείας Γ’ κατηγορίας
Μόνη προϋπόθεση είναι η παρακολούθηση σεμιναρίου τεχνικού ασφαλείας 10 ωρών

Σεμινάριο τεχνικού ασφαλείας Β’ κατηγορίας
Εκτός από την παρακολούθηση σεμιναρίου τεχνικού ασφαλείας 35 ωρών οι εργοδότες θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι:

Για εργοδότες που απασχολούν μέχρι και 3 εργαζομένους:

 • Άδεια άσκησης τεχνικού επαγγέλματος εμπειροτέχνη και το αντικείμενο της άδειάς του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησης ή
 • Βεβαίωση από το Επιμελητήριο της περιοχής, όπου η έναρξη – ίδρυση της επιχείρησης θα είναι τουλάχιστον επί δεκαετία ή
 • Βεβαίωση από την Δ.Ο.Υ. με την οποία να αποδεικνύεται ότι η έναρξη – ίδρυση της επιχείρησης είναι τουλάχιστον επί δεκαετία

Για εργοδότες που απασχολούν 4 έως 6 εργαζομένους:

 • Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας ΤΕΕ ή ΙΕΚ ή άλλης αναγνωρισμένης σχολής ή Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου (τεχνικής ειδικότητας) με αντικείμενο σπουδών συναφές προς τη δραστηριότητα της επιχείρησής του

Για εργοδότες που απασχολούν 7 έως 20 εργαζομένους:

 • Πτυχίο Πολυτεχνείου, Πανεπιστημίου, ΤΕΙ και μία από τις ειδικότητες τεχνικού ασφαλείας που σύμφωνα με το άρθρο 5, Π.Δ. 294/88 δεν προβλέπεται για τον κλάδο της οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Γ’ Κατηγορία: 10 ώρες
Β’ Κατηγορία: 35 ώρες

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Καματερό, Αγίου Γεωργίου 4 ή
Νέα Μάκρη, Αγίου Κωνσταντίνου 53

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση καλέστε στα τηλέφωνα:
22940 98567
6974188074
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χατζηαναστασίου Νικόλαος (Τεχνικός Ασφαλείας)

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ