Πιστοποιητικά Καταλληλότητας ανυψωτικών μηχανημάτων

Ως ανυψωτικά μηχανήματα ορίζονται όλα εκείνα τα μηχανήματα ασυνεχούς λειτουργίας που προορίζονται για ανύψωση και μετατόπιση στο χώρο φορτίων αναρτημένων σε άγκιστρο ή με τη βοήθεια άλλης διάταξης ανάρτησης ή ανύψωσης.

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (ΥΑ15085/593/ΦΕΚ 1186/Β/25-08-2003) όλα τα μηχανήματα που χαρακτηρίζονται ως ανυψωτικά χρειάζονται πιστοποιητικό καταλληλότητας.

Παρακάτω παραθέτουμε τα είδη των μηχανημάτων που εκδίδουμε πιστοποιητικό καταλληλότητας:

 

Περονοφόρο   peronoforo

 

Παπαγαλάκι   papagalaki

 

 

Καλαθοφόρο   kalathoforo

 

 

Τηλεσκοπικός Γερανός   geranos

 

 

Γερανογέφυρα   gefyra

 

 

Αναβατόριο   anavatorio2

 

Εξέδρα εργασίας   exedra

 

Οικοδομικός γερανός   oikodom

 

 

Αντλία σκυροδέματος   antlia

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε πάνω στην εικόνα για να μεταβείτε στη σελίδα του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης

logo_esyd