"Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης Επιστημόνων – Ελεύθερων Επαγγελματιών πληττόμενων από τον Covid-19"

Επιδότηση 600 ευρώ - Δηλώσεις συμμετοχής εώς 18/04/20

Άδεια χειριστή Μηχανημάτων Έργου

Σύμφωνα με το Π.Δ. 31/90 ένα μηχάνημα έργου χρειάζεται άδεια χειριστή όταν είναι πάνω από 17 ΗΡ για πετρελαιοκίνητα και βενζινοκίνητα μηχανήματα έργων και πάνω από 15 ΗΡ για ηλεκτροκίνητα μηχανήματα έργων.

Άδειες Κυκλοφορίας Μηχανημάτων Έργων

Αγοράσατε καινούριο μηχάνημα και θέλετε να βγάλετε πινακίδες;
Ελάτε σε μας να αναλάβουμε όλη τη διαδικασία.

Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου

Η Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ) είναι υποχρεωτική με βάση την κείμενη νομοθεσία (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 19/96) περί υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας.